22 785 60 08 | biuro@marwitpak.pl

KONTAKT

Dane firmy

MarwitPak Sp. z o.o. Sp. k.
Stanisławów 51, 05-155 Leoncin

NIP 5311689242
REGON 146484654
KRS 0000446733

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego